Wskazówki dotyczące pielęgnacji ogrodu w szkle

Ogród w szkle jest żywym ekosystemem, więc trzeba go
pielęgnować jak każdy ogród a wtedy długo będzie cieszył

Państwa oczy swoim pięknem.

 

Miejsce:
Jest to najważniejszy warunek dla prawidłowej pielęgnacji ogrodu.
Powinien to być cień, półcień lub rozproszone światło, z daleka od bezpośredniego
źródła światła, ciepła, tak aby szkło się nie nagrzewało, ponieważ ogród może się np.
„ugotować”! Parapet jest wykluczony. Raczej stół, półka, komoda, podłoga etc. w pewnej
odległości od okna i grzejnika.

 

Podlewanie:
Ogród należy podlewać jak każdą roślinkę, ale trzeba robić to z umiarem pamiętając o
zasadzie „Lepiej nie dolać niż przelać”. Jeżeli będzie zbyt mało wilgoci zawsze możemy
jeszcze raz podlać, natomiast jeżeli przelejemy roślinki zaczną gnić i wtedy ogród raczej
nie jest do odratowania. Najbezpieczniej po prostu sprawdzać palcami poziom
wilgotności w podłożu ogrodu.
Częstotliwość podlewania to średnio raz w tygodniu (wszystko zależy od warunków w
jakich stoi ogród oraz od szkła). Jeżeli jest to szkło „bardziej zamknięte” np. gruszka to
podlewamy mniej i rzadziej, ponieważ ma ona ograniczone możliwości odparowania
wody z podłoża. Jeżeli będzie ciepło i sucho w powietrzu może być potrzeba częstszego
podlewania. Musicie Państwo sami to wyczuć na podstawie obserwacji i dotyku. Należy
pamiętać, aby woda była „odstana”. Jeżeli jest to ogród całkowicie zamknięty, to w
zasadzie jest on „bezobsługowy”, można co jakiś czas na chwilę go „przewietrzyć” i co
kilka miesięcy sprawdzić czy nie trzeba odrobinę podlać.

 

Wzrost:
Roślinki w ogrodzie rosną raczej powoli lecz przyjdzie taki moment, że będzie trzeba je
przyciąć, robimy to wedle uznania kształtując do własnej wizji wnętrze ogrodu.

 

Choroby:
Ogród w szkle to fragment natury i tak jak każdy żywy organizm może różnie reagować
na nieoczekiwane czynniki. Mogą również zaatakować go szkodniki i pasożyty, wtedy
należy zastosować odpowiednie preparaty. Bywa, że z powodu różnić temperatur czy
dużej wilgotności może pojawić się pleśń. Wówczas należy usunąć ziemię pokrytą pleśnią.

logo.png